Bảng Giá VIP LIKE

# Gói Giới hạn like Thời hạn Giá
1 1 5000 30 ngày

Bảng Giá VIP COMMENT

# Gói Giới hạn cmt Thời gian Giá
1 1 100 30 ngày 100,000 đồng

Bảng Giá VIP BOT

# Gói Thời gian Mô tả Giá tiền
1 1 30 ngày Tương tác tùy chỉnh. 50,000 đồng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ ADMIN

Trung Hi

Web Designer


  • Edit me
  • Second item
  • Third item